ELLE BRAZIL JANUARY 2017

ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-1

Ari Westphal by Josefina Bietti for ELLE Brazil January 2017.
Styled by Lucas Boccalao.

ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-1-2 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-2 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-3 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-4 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-5 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-6 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-7 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-8 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-9 ELLE-Brazil-January-2017-Ari-Westphal-by-Josefina-Bietti-10

Comments are closed.